divendres, 29 de febrer del 2008

dimarts, 26 de febrer del 2008

Error

No sé perquè però no puc mirar el video que he penjat. Si tampoc el pots veure Esther, ja te l'enviaré per correu.

URI

CACERA - PERE GIMFERRER

Espero que us agradi, no sabia quines fotos posar i el final ha quedat així.

dilluns, 25 de febrer del 2008

diumenge, 24 de febrer del 2008

penjar power points

Hola, aquí teniu els passos per penjar power points que ja us vaig anotar a la pissarra el dia de l'examen:
- Doneu-vos d'alta al programa Slideshare.net
- Pugeu el power point amb el browse a l'Slide.
- Seleccioneu i copieu-lo a l'"embed in your blog" (botó a la dreta)
- Aneu al bloc.
- Feu una entrada.
- Enganxeu el power point.

dilluns, 18 de febrer del 2008

Treball de poesia Poema 3

TREBALL INDIVIDUAL DE POESIA 4t d’ESO

· Tria d’entre tres poemes de tres poetes o poetesses catalans/es del S. XX/XXI, que no siguin ni del llibre de text ni de la pàgina treballada a 2n d’ESO viulapoesia.com. A cada treball individual hi ha d’haver, doncs, tres poetes diferents i, a més, no es triar el mateix poema en dos treballs diferents.

· Amb cadascun d’aquests poemes s’haurà de fer un treball ben diferent:

· Parts del treball:
§ Portada.

§ Índex dels tres autors/es i dels seus poemes.

Poema 1. Redacció d’un comentari escrit del poema. Extensió màxima: 2/3 folis, amb el poema inclòs? El comentari ha de procurar resoldre les qüestions següents:

1. Per què has triat aquest autor/a i el seu poema?
2. Què en saps de l’època que li toca/va tocar de viure? A quin moviment o corrent històric o estètic pertany? Conrea/va algun altre gènere literari, a banda de la poesia? Com és la seva poesia? Mètrica, versificació i estrofisme, si escau.
3. Tema: té títol? Et suggereix de què parla? Què has entès que vol dir el poema? Proposa un títol diferent.
4. Qui parla, el poeta o una altra veu, un narrador? En quina persona? S’adreça a algú, a un personatge de dins del poema? Personatges i/o personatges-símbols, si escau.
5. Estructura i contingut de cada part. Resum del nucli narratiu, si n’hi ha. Si no hi ha una breu història, llavors de què parla, què transmet?
6. Està ambientat en algun lloc concret (real o imaginari), hi ha descripció o bé és irrellevant?
7. Està ambientat en algun moment concret, hi apareix detallat o bé és irrellevant?
8. Gènere poètic(característiques). Recursos estilístics o figures retòriques a nivell fònic, morfosintàctic i lèxic. Funcions del llenguatge.
9. Conclusió: què et suggereix aquest poema? Et fa pensar en algun fet especial? Et recorda algun tema actual? Coneixes altres textos literaris que tractin el mateix tema?...
10. Annexos (voluntaris). Il.lustracions personals, fotos, dibuixos d’altri, cançons..., relacionables amb el contingut del poema...
Poema 2. Recitat de memòria en un examen oral.

Poema 3. Presentació d’un treball amb suport informàtic, audiovisual (audició amb música, vídeo). Programes de suport als quals s’hi pot afegir so: Audacity, Power Point, Studio8...
Instruccions:
1. Heu d'entrar com a anònim però us heu d'identificar amb nom i cognoms, perquè us pugui avaluar.
2. Per pujar fitxers no ho podeu fer com a comentari. Per afegir imatges, so o àudio, fa falta que us convidi com a autors per tal que pugueu afegir les vostres entrades, per la qual cosa m'heu de donar el vostre correu electrònic.
3. El blogger només admet els formats AVI, MPEG, QuickTime, Real i Windows Media d'una mida màxima de 100 MB.
Data límit de presentació del poema 3: 14-03-08